Jak zrobić wykres kołowy z procentami w excelu i google sheets

W Excelu, aby stworzyć wykres kołowy z procentami, możemy postępować zgodnie z następującymi krokami:

  • Zaznacz komórki z danymi, które chcemy uwzględnić na wykresie.
  • Przejdź do zakładki „Wstaw” i wybierz opcję „Wykres kołowy”.
  • Po utworzeniu wykresu, możemy dostosować go, klikając prawym przyciskiem myszy na różne elementy i wybierając opcje takie jak „Formatuj dane szeregów” czy „Dodaj etykiety danych”.

W Google Sheets procedura jest podobna:

  • Zaznacz dane.
  • Przejdź do zakładki „Wstaw” i wybierz „Wykres”.
  • Wybierz opcję „Kołowy”.
  • Podobnie jak w Excelu, możemy dostosować wykres, klikając na niego i korzystając z opcji dostępnych w górnej części arkusza.

Aby obliczyć udział procentowy, musimy mieć wartości procentowe dla każdej kategorii. W tym celu możemy skorzystać z funkcji procenta w Excelu lub równoważnej funkcji w Google Sheets. Wartości procentowe mogą być dodane jako etykiety do wykresu, aby czytelnie przedstawić udziały poszczególnych elementów.

Warto również pamiętać, że wykresy kołowe z procentami są doskonałym narzędziem do wizualizacji rozkładu procentowego danych. Są one łatwe w odczycie i pozwalają szybko zobaczyć, który element stanowi większą część całości. Dzięki wbudowanym funkcjom Excela i Google Sheets, nawet osoby bez zaawansowanej wiedzy z obszaru analizy danych mogą skutecznie korzystać z tych narzędzi.

Jak obliczyć udziały procentowe wartości w excelu aby zrobić wykres kołowy

Zanim zanurzymy się głęboko w sztukę obliczania udziałów procentowych w programie Excel, warto zaznaczyć, że jest to jedno z najważniejszych narzędzi w arkuszach kalkulacyjnych. Excel nie tylko ułatwia przechowywanie danych, ale także umożliwia ich analizę poprzez różne funkcje, a jedną z najczęściej stosowanych jest obliczanie udziałów procentowych.

Zanim jednak przejdziemy do konkretnych kroków, warto zrozumieć, dlaczego obliczanie udziałów procentowych może być kluczowe. To doskonały sposób na przedstawienie danych w formie procentowej, co pozwala lepiej zobaczyć proporcje i relacje między różnymi elementami.

Aby rozpocząć proces obliczania udziałów procentowych w Excelu, musisz znać podstawowe dane liczbowe. Zakładamy, że masz już przygotowany arkusz kalkulacyjny z danymi, które chcesz przekształcić w udziały procentowe.

W Excelu, obliczanie udziałów procentowych zazwyczaj rozpoczyna się od zastosowania prostej formuły. Wybierz komórkę, w której chcesz umieścić wynik procentowy i wpisz formułę, która odnosi się do danej wartości oraz całkowitej sumy. Na przykład, jeśli Twoje dane znajdują się w kolumnie A, a suma znajduje się w komórce B1, formuła może wyglądać następująco: =A1/B1*100%.

Warto pamiętać, że w Excelu możesz również użyć funkcji takich jak UDZIAŁ.PROCENTOWY lub UDZIAŁ.PROCENTOWY.RÓWNOMIERNY, które ułatwiają obliczenia procentowe i eliminują konieczność ręcznego wpisywania formuł.

Jeśli chcesz wizualnie przedstawić udziały procentowe, doskonałym narzędziem jest wykres kołowy. Wystarczy zaznaczyć dane procentowe, a następnie wybrać opcję tworzenia wykresu kołowego. Excel automatycznie przekształci Twoje dane i przedstawi je w formie czytelnego i atrakcyjnego wykresu.

W ten sposób, korzystając z Excela, możesz nie tylko policzyć procenty, ale także zobaczyć je w formie graficznej, co ułatwia zrozumienie struktury danych i ich wzajemnych relacji.

Jak dodać procenty do wykresu kołowego w excelu i google sheets

Aby dodać procenty do wykresu kołowego w Excelu, należy przejść przez kilka prostych kroków. Po utworzeniu wykresu kołowego, zazwyczaj pierwszym krokiem jest zaznaczenie go. Następnie, klikając prawym przyciskiem myszy, otwórz opcję Dane wykresu, gdzie znajdziesz opcje związane z etykietami.

Aby dodać etykiety procentowe do wykresu kołowego, wybierz opcję „Dodaj etykiety danych” lub „Etykiety danych” z menu kontekstowego. Pojawią się one na wykresie, ale początkowo bez procentów. Teraz, kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy na etykiecie, a następnie wybierz opcję Formatuj etykiety danych.

W oknie formatowania, zaznacz opcję Formatuj etykiety danych, gdzie znajdziesz możliwość dodania procentów do etykiet. Aktywuj opcję „Wyświetlaj wartości procentowe”, a system automatycznie dodaje procenty do etykiet na wykresie kołowym.

W przypadku Google Sheets, procedura jest podobna. Po utworzeniu wykresu kołowego, zaznacz go, a następnie kliknij w przycisk Edytuj wykres. Wybierz opcję Etykiety danych i zaznacz „Procenty”. To szybki sposób, aby wyświetlić procenty na wykresie.

Pamiętaj, że oba programy oferują pewną elastyczność. Możesz dostosować styl, kolor i rozmieszczenie etykiet, aby sprawić, że wykres będzie czytelniejszy i bardziej atrakcyjny wizualnie.

Jak zmienić kolory i style wykresu kołowego z procentami w excelu

Aby edytować wykres kołowy z procentami w programie Excel i nadać mu nowe kolory i style, możesz skorzystać z kilku prostych kroków. Zanim jednak przystąpisz do edycji, upewnij się, że wykres został już utworzony. Teraz, skoncentrujmy się na tym, jak zmienić kolory wykresu kołowego i dostosować jego style do swoich preferencji.

1. Rozpocznij od wybrania wykresu kołowego z procentami, który chcesz edytować. Kliknij na niego, aby go zaznaczyć. Następnie przejdź do zakładki Narzędzia wykresu, która pojawi się na pasku narzędzi po zaznaczeniu wykresu.

2. W zakładce Narzędzia wykresu, znajdź opcję Formatuj dzięki Arkuszowi kalkulacyjnemu. Kliknij na nią, aby otworzyć dodatkowe ustawienia związane z edycją wykresu.

3. Teraz, aby zmienić kolory wykresu kołowego, skorzystaj z opcji Kolory, która pozwala na indywidualne dostosowanie kolorów poszczególnych kawałków wykresu. Możesz wybierać spośród predefiniowanych palet lub dostosować kolory według własnych preferencji.

4. Kolejnym krokiem jest zmiana stylu wykresu kołowego. W tym celu w zakładce Narzędzia wykresu, znajdź opcję Styl. Kliknij na nią, aby wybrać spośród różnorodnych stylów dostępnych w programie Excel. To pozwoli nadać wykresowi atrakcyjny i zgodny z oczekiwaniami wygląd.

5. Jeśli chcesz, aby procenty na wykresie były bardziej czytelne, możesz również dostosować etykiety. Skorzystaj z opcji Formatuj etykiety danych, aby zmienić ich kolor, rozmiar lub styl.Zobacz także:
Photo of author

Halina

Dodaj komentarz