Jak obliczyć bmi w programie excel – poradnik krok po kroku

Warto zaznaczyć, że Excel umożliwia łatwe wykorzystanie formuł do automatycznego obliczania BMI. W jednej z komórek wprowadź formułę, która dzieli masę ciała przez kwadrat wzrostu. Możesz użyć funkcji =MASA_CIALA/(WZROST^2), gdzie MASA_CIALA to odwołanie do komórki z wagą, a WZROST to odwołanie do komórki z wzrostem. Wynik tej operacji będzie wartością BMI.

Jest to jednak tylko podstawowy krok. Aby sprawić, że Twój arkusz będzie bardziej czytelny, zastosuj formatowanie warunkowe. Użyj funkcji Formatowanie warunkowe, aby wyróżnić różne zakresy wartości BMI. Na przykład, możesz ustawić, aby komórki były kolorowane na czerwono, gdy BMI wskazuje na otyłość, a na zielono, gdy wskazuje na zakres prawidłowy.

Jeśli chcesz zrobić coś ekstra, zastosuj tabelę przestawną do analizy danych. Możesz łatwo grupować wartości BMI, sprawdzając, jakie proporcje występują najczęściej. To świetny sposób na uzyskanie dodatkowych informacji na temat swojego zdrowia.

Pamiętaj, że Excel oferuje wiele funkcji, które ułatwiają pracę z danymi. Nie ograniczaj się tylko do podstawowych obliczeń BMI. Wykorzystaj potencjał arkusza kalkulacyjnego, aby lepiej zrozumieć swoje wyniki i śledzić postępy w dążeniu do zdrowszego stylu życia.

Jak utworzyć arkusz do obliczania bmi w excelu – wzór i przykład

Tworzenie arkusza do obliczania BMI w Excelu może być prostym i użytecznym narzędziem do monitorowania swojej kondycji fizycznej. Poniżej znajdziesz kroki, które pozwolą Ci stworzyć taki arkusz oraz przykład, który ułatwi zrozumienie procesu.

Rozpocznij od utworzenia dwóch kolumn w arkuszu, jednej dla masa ciała (w kilogramach) i drugiej dla wzrostu (w metrach). Wprowadź swoje dane do odpowiednich komórek w tych kolumnach.

Następnie, utwórz trzecią kolumnę oznaczoną jako BMI. W tej kolumnie użyj formuły =masa/(wzrost^2), aby automatycznie obliczyć indeks masy ciała. To proste równanie pozwoli Ci uzyskać wartość BMI na podstawie wprowadzonych danych.

Jeśli chcesz, możesz dodać warunkowe formatowanie, aby kolorować komórki z wartościami BMI, co ułatwi szybkie rozpoznanie, czy znajdujesz się w zakresie zdrowego BMI czy też nie.

Warto również dodać interpretację wyników, aby użytkownik mógł łatwo zrozumieć, co oznaczają konkretne wartości BMI. Przykładowo, BMI poniżej 18.5 może być interpretowane jako niedowaga, BMI od 18.5 do 24.9 jako norma, a BMI powyżej 25 jako nadwaga.

Poniżej znajduje się prosty przykład arkusza do obliczania BMI w Excelu:

Masa (kg) Wzrost (m) BMI
70 1.75 22.86
65 1.68 23.04
80 1.80 24.69

Make bmi calculation sheet excel formula example

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego w Excelu do obliczania BMI może być prostsze, niż się wydaje. Kluczowym elementem jest zastosowanie funkcji JEŻELI, aby odpowiednio interpretować wartości BMI. Przeanalizujmy krok po kroku, jak to zrobić.

Rozpocznijmy od samego obliczania BMI. Wprowadź odpowiednie dane do arkusza, takie jak waga i wzrost. W następnym kroku, skorzystaj z formuły BMI, która jest masa ciała (kg) / (wzrost (m) * wzrost (m)). Wykorzystaj to równanie, aby uzyskać wartość BMI.

Teraz nadszedł czas na zastosowanie funkcji JEŻELI, aby zinterpretować otrzymane wyniki. Jeżeli chcesz stworzyć prosty system klasyfikacji, gdzie BMI będzie określało zakresy, użyj funkcji JEŻELI.

Warunki BMI Klasyfikacja
18.5 lub mniej Wychudzenie
18.6 – 24.9 Normalna waga
25 – 29.9 Nadwaga
30 lub więcej Otyłość

Wprowadź funkcję JEŻELI w odpowiednie miejsce arkusza kalkulacyjnego, aby dokonać klasyfikacji na podstawie wartości BMI. Przykładowa formuła mogłaby wyglądać tak: =JEŻELI(BMI<18.5, "Wychudzenie", JEŻELI(BMI<=24.9, "Normalna waga", JEŻELI(BMI<=29.9, "Nadwaga", "Otyłość"))).

Pamiętaj, aby dostosować zakresy BMI w funkcji JEŻELI zgodnie z własnymi kryteriami klasyfikacji. Możesz dostosować również komunikaty tekstowe odpowiadające poszczególnym zakresom.

Zastosowanie funkcji JEŻELI w interpretacji wartości BMI w Excelu to skuteczny sposób na automatyzację procesu klasyfikacji, co sprawia, że analiza danych staje się bardziej czytelna i efektywna.

Use if function interpret bmi data excel conditional formula

Chcąc zwizualizować rozkład BMI za pomocą wykresu kołowego w Excelu, możemy skorzystać z funkcji IF do interpretacji danych dotyczących BMI. Przede wszystkim, warto zdefiniować przedziały BMI, które chcemy uwzględnić w analizie. Do tego celu użyjemy warunkowych formuł w Excelu. Przykładowo, możemy podzielić BMI na kategorie, takie jak „Niedowaga,” „Prawidłowa waga,” „Nadwaga” i „Otyłość.”

Utwórzmy teraz warunki za pomocą funkcji IF. Dla przykładu, jeśli dane BMI mieszczą się w przedziale 18.5-24.9, możemy przypisać wartość „Prawidłowa waga,” używając formuły =IF(AND(BMI>=18.5, BMI<=24.9), "Prawidłowa waga", ""). Analogicznie, dostosuj warunki dla innych kategorii BMI.

Teraz, gdy mamy nasze warunki, możemy utworzyć wykres kołowy, aby zobaczyć rozkład BMI. Zaznacz dane dotyczące przypisanych kategorii i użyj paska narzędzi, aby przejść do zakładki „Wstaw” i wybierz opcję „Wykres kołowy.”

Wartości BMI można również przedstawić w formie tabeli dla lepszej czytelności. Utwórz tabelę, w której jedna kolumna zawiera przedziały BMI, a druga kategorie przypisane do tych przedziałów. To ułatwi zrozumienie, które wartości BMI należą do określonych kategorii.Zobacz także:
Photo of author

Karolina

Dodaj komentarz